TH   EN

WIN 700 - วินทินเนอร์ AAA สำหรับงานเหล็ก
 

ทินเนอร์ล้าง

วินทินเนอร์ AAA งานเหล็กสำหรับผสมสีแห้งเร็วพ่น-ทา (Steel Work Thinner)

 

การใช้งาน

 

ใช้ผสมสีพ่น ทา สีแห้งเร็ว สีแลคเกอร์ สีไนโตรเซลูโลส งานโลหะ อุตสาหกรรม งานซ่อม เช่น งานพ่นสีรถยนต์ (ผสมสีรองพื้นและทับหน้า) งานอู่ต่อเรือ งานชิ้นส่วนรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จักรยาน เฟอร์นิเจอร์เหล็ก ฯลฯ

 

WIN 700 มีค่าการละลายสูง เมื่อผสมสีแล้วจะให้เนื้อสีที่ดี เมื่อทำการพ่นจะให้สีผิวเนียน เนื้อสีมาก ทำให้ประหยัดสี ให้ความเงางามยึดเกาะดีและไม่เกิดฝ้า สามารถใช้เป็นทินเนอร์ล้างได้ไม่แสบมือ

 

ข้อควรระวัง

 

1. ห้ามรับประทาน หรือ สูดดม

2. ระวังอย่าให้เข้าตา และ ถูกผิวหนัง

3. เป็นวัตถุไวไฟจัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย และ เก็บให้พ้นมือเด็ก

4. ใช้เสร็จแล้วปิดฝาภาชนะที่บรรจุให้สนิท

ขนาดบรรจุ 160,175,15,10,3,2 kg/Drum,tin