TH   EN

WIN 500 - วินทินเนอร์ AAA สำหรับงานไม้
 

ทินเนอร์ล้าง

 

การใช้งาน

 

ใช้ผสมสีพ่น ทา สีแห้งเร็ว สีแลคเกอร์ สีไนโตรเซลูโลส ใช้ในงานไม้ งานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ งานบิ้วอิน ตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์ไม้ สามารถผสมพ่นทารองพื้นและทับหน้า แลคเกอร์เงาด้าน ให้ค่าการละลายสูง ผสมแล้วให้ผิวสี เนียน ทำการพ่นจะให้เนื้อมากทำให้ประหยัด ให้ความเงางาม ยึดเกาะดี และไม่เกิดฝ้า นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น ทินเนอร์ล้างได้และไม่แสบมือ

 

ข้อควรระวัง

 

1. ห้ามรับประทาน หรือ สูดดม

2. ระวังอย่าให้เข้าตา และ ถูกผิวหนัง

3. เป็นวัตถุไวไฟจัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย และ เก็บให้พ้นมือเด็ก

4. ใช้เสร็จแล้วปิดฝาภาชนะที่บรรจุให้สนิท

ขนาดบรรจุ 160,175,15,10,3,2 kg/Drum,tin