TH   EN

WIN 300 - วินทินเนอร์ AAA สำหรับงานอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
 

ทินเนอร์ล้าง

 

การใช้งาน

 

ทินเนอร์วินคุณภาพสูง ใช้สำหรับผสมสีแลคเกอร์ ในงานพ่น ทา สีแห้งเร็วทุกชนิด เป็นตัวทำละลายสีพ่นอุตสาหกรรม ทั่วไป เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ และวงการอู่พ่นสีรถยนต์ แห้งเร็ว ให้ความเงางามไม่เกิดฝ้า มีค่าการละลายสูงและใช้เป็นตัว ชำระล้างสี เครื่องมืออุปกรณ์พ่นสี แปรงทาสี

 

ส่วนผสม

 

ส่วนประกอบสำคัญ : ประกอบด้วยสารละลายไฮโดรคาร์บอน คีโตน เอสเตอร์ และ สารปรุงแต่งต่างๆในอัตราส่วน ที่เหมาะสม

 

ข้อควรระวัง

 

1. ห้ามรับประทาน หรือ สูดดม

2. ระวังอย่าให้เข้าตา และ ถูกผิวหนัง

3. เป็นวัตถุไวไฟจัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย และ เก็บให้พ้นมือเด็ก

4. ใช้เสร็จแล้วปิดฝาภาชนะที่บรรจุให้สนิท

ขนาดบรรจุ 160,175,15,10,3,2 kg/Drum,tin