TH   EN

WIN 200 - น้ำยาล้างไขมันเช็ดล้างทุกขั้นตอนก่อนพ่นสี
 

ทินเนอร์ล้าง

 

การใช้งาน

 

Win 200 น้ำยาล้างไขมัน ใช้เช็ดล้างชิ้นงานทุกขั้นตอน ก่อนทำการพ่นสีโดยเริ่มตั้งแต่หลังจากทำการเคาะตัวถังเสร็จ ก่อนทำการโป้วสีเพื่อ เช็ดล้างสิ่งสกปรกออก และหลังจากทำการขัดสีโป้วแล้ว เช็ดทำความสะอาดก่อนพ่นสีรองพื้น Under Coat เพื่อลดปัญหาเรื่อง ฝุ่นผงเกาะติดชิ้นงานหลังจากพ่นสีรองพื้นแล้ว ทำการขัดลูบแล้ว ใช้เช็ดทำความสะอาดก่อนพ่นสีจริง Top Coat เช่นกัน และหลังจากพ่นสีจริงแล้ว ยังสามารถใช้เช็ดพื้นผิว Top Coat ได้


WIN 200 น้ำยาล้างไขมัน มีคุณสมบัติไม่กัดสีทุกขั้นตอน เช็ดล้างแล้วไม่เป็นคราบติด เหมาะสำหรับงานซ่อมทำสีรถยนต์, วงการ อู่ซ่อมทุกชนิด, ชิ้นงานเหล็กโลหะ, เช็ดพื้นผิวทำความสะอาดโดยไม่กัดสีรถยนต์และไม่เกิดคราบ

 

ส่วนผสม

 

ส่วนประกอบสำคัญ : ประกอบด้วยสารละลายไฮโดรคาร์บอน และ สารปรุงแต่งต่างๆในอัตราส่วนที่เหมาะสม

 

ข้อควรระวัง

 

1. ห้ามรับประทาน หรือ สูดดม

2. ระวังอย่าให้เข้าตา และ ถูกผิวหนัง

3. เป็นวัตถุไวไฟจัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย และ เก็บให้พ้นมือเด็ก

4. ใช้เสร็จแล้วปิดฝาภาชนะที่บรรจุให้สนิท

ขนาดบรรจุ 200,18,10,3,2 Lts./Drum,tin