TH   EN

WIN แอลกอฮอล์สำหรับงานอุตสาหกรรม
 

แอลกอฮอล์สำหรับงานอุตสาหกรรม

 

แอลกอฮอล์สำหรับงานอุตสาหกรรม มีคุณสมบัติ ใช้เป็นตัวละลายเจือจาง แชลแลค

 

การใช้งาน

 

ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับแชลแลคใช้ล้างไขมัน ล้างแผ่นโลหะก่อนชุบ ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เภสัชกรรม หมึกพิมพ์, สีย้อมกาวบางชนิดทินเนอร์เครื่องสำอาง, พิมพ์ผ้า, ใช้ผสมในหม้อน้ำรถยนต์เพื่อป้องกันการแข็งตัวในฤดูหนาว

 

ส่วนผสม

 

เป็นสารละลายไฮโดรคาร์บอน

 

ข้อควรระวัง

 

1. ห้ามรับประทาน หรือ สูดดม

2. ระวังอย่าให้เข้าตา และ ถูกผิวหนัง

3. เป็นวัตถุไวไฟจัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย และ เก็บให้พ้นมือเด็ก

4. ใช้เสร็จแล้วปิดฝาภาชนะที่บรรจุให้สนิท

ขนาดบรรจุ 160,15,10,3,2 kg/Drum,tin