TH   EN

Twin Washing Thinner
 

ทินเนอร์ล้าง

 

การใช้งาน

 

ใช้ล้างสีอุตสาหกรรม ทั้งสีอบ และ สีแห้งเร็วทั่วไป ใช้ล้างระบบพ่นสี, สายพ่นสี, ท่อส่งสี, ถังผสมสี, ปืนพ่นสี ล้างมือ และ ทำความสะอาดทั่วไป

 

ข้อควรระวัง

 

1. ห้ามรับประทาน หรือ สูดดม

2. ระวังอย่าให้เข้าตา และ ถูกผิวหนัง

3. เป็นวัตถุไวไฟจัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย และ เก็บให้พ้นมือเด็ก

4. ใช้เสร็จแล้วปิดฝาภาชนะที่บรรจุให้สนิท

ขนาดบรรจุ 160,175,15,10 Kg/Drum,tin