TH   EN

TWIN THINNER สำหรับผสมสีแห้งเร็วทุกชนิด
 

ทินเนอร์ล้าง

 

การใช้งาน

 

ใช้ผสมสีแห้งเร็วได้ทุกชนิด เป็นทินเนอร์คุณภาพสูง สามาถใช้ผสมสีพ่นอุตสาหกรรม ทั้งงานเหล็กและงานไม้ มีค่าการ ละลายสูง ไม่ทำให้เกิดฝ้า ให้ความเงางามกับเนื้อสึ ใช้ในวงการอู่รถยนต์ และวงการเฟอร์นิเจอร์ งานไม้และงานเหล็ก และใช้เป็น ตัวชำระล้างทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องมือพ่นสี ท่อส่งสี สายส่งสี แปรงทาสี ปืนพ่นสี และใช้ล้างมือทำความสะอาดทั่วไป

 

ส่วนผสม

 

เป็นสารละลายไฮโดรคาร์บอน

 

ข้อควรระวัง

 

1. เป็นวัตถุไวไฟต้องจัดเก็บไว้ในที่ร่ม ห่างจากแหล่งประกายไฟ

2. ควรปิดฝาให้แน่นสนิททุกครั้ง หลังจากเสร็จจากการใช้งาน

3. ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ห้ามสูดดม สัมผัส หรือ รับประทาน

ขนาดบรรจุ 200,18,10,3,2 Lts./Drum,tin