TH   ENบริการของเรา
 

การบริการคือปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานมากว่า 20 ปี

  • ทางเรายินดีให้คำแนะนำและเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในสายการผลิตของท่านที่มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน
  • ทางเรายมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่สามารถให้คำแนะนำแก่ท่านได้ทั้งทางด้านขั้นตอนและความปลอดภัยในการใช้งานต่างๆ
  • ทางเราสามารถจัดส่งสินค้าได้ตามวันเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันปัญหาการขาดวัตถุดิบในสายการผลิตของลูกค้า
  • ในกรณีเร่งด่วน ทางเรามีบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมง
  • หากผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งให้ท่านเกิดการชำรุดในระหว่างการขนส่ง ทางเรายินดีรับผิดชอบและจัดส่งสินค้าให้ใหม่โดยเร็วที่สุด
 
 
บริการสั่งสินค้าออนไลน์


กรุณากรอกข้อความให้ครบทุกช่อง
 
 
รายการ No. *
จำนวน *
ขนาดบรรจุ *
ชื่อผู้สั่ง *
บริษัท *
แผนก *
โทรศัพท์ *
แฟกซ์ *
Email *
กำหนดส่ง *
แนบใบสั่งซื้อ