TH   EN

Robot Washing Thinner
 

ทินเนอร์ล้าง

 

การใช้งาน

 

ทินเนอร์ใช้สำหรับล้างสีอุตสาหกรรมในระบบห้องพ่นสีหุ่นยนต์

 

ข้อควรระวัง

 

1. ห้ามรับประทาน หรือ สูดดม

2. ระวังอย่าให้เข้าตา และ ถูกผิวหนัง

3. เป็นวัตถุไวไฟจัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย และ เก็บให้พ้นมือเด็ก

4. ใช้เสร็จแล้วปิดฝาภาชนะที่บรรจุให้สนิท

ขนาดบรรจุ 160,175,15,10 Kg/Drum,tin