TH   EN

น้ำยาลอกสี
 

 

การใช้งาน

 

ใช้ลอกสีออกจากชิ้นงานเหล็ก ชนิดจุ่มแช่


 

 

ส่วนผสม

 

ส่วนประกอบสำคัญ : ประกอบด้วยสารละลายไฮโดรคาร์บอน และ สารปรุงแต่งต่างๆในอัตราส่วนที่เหมาะสม

 

ข้อควรระวัง

 

1. ห้ามรับประทาน หรือ สูดดม

2. ระวังอย่าให้เข้าตา และ ถูกผิวหนัง

3. เป็นวัตถุไวไฟจัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย และ เก็บให้พ้นมือเด็ก

4. ใช้เสร็จแล้วปิดฝาภาชนะที่บรรจุให้สนิท

ขนาดบรรจุ 250, 20 kg./Drum, tin