TH   EN


การระบาดของมาลาเรียในเมียนมา

กระทรวงสาธารณสุขและกีฬาเปิดเผยวันนี้ว่า ประชาชน 19 คนเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียในเมียนมาเมื่อปีที่แล้ว

           เจ้าหน้าที่กล่าวว่า เมื่อปี 2561 พบผู้ติดเชื้อมาลาเรีย 76,518 คน และมีอัตราการเสียชีวิตน้อยลงกว่าปีก่อนหน้า ด้านหน่วยงานกำกับดูแลแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการกำจัดมาลาเรีย ระหว่างปี 2559-2573 ได้กำหนดเป้าหมายในการกำจัดเชื้อมาลาเรีย พลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม ให้หมดสิ้นภายในปี 2568 และทุกรูปแบบของเชื้อมาลาเรียภายในปี 2573 ทั้งนี้ เมียนมาได้ลงนามในแผนปฏิบัติการเพื่อกำจัดมาลาเรียในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้ได้ภายในปี 2573 ระหว่างการประชุมองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 71 เมื่อปี 2561

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

20-12-2019