TH   EN


เกาหลีใต้จะร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างใกล้ชิด

 เจ้าหน้าที่กระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ ซึ่งรับผิดชอบกิจการระหว่างเกาหลีกล่าววันนี้ว่า จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประชาคมโลก ในการผลักดันให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านอาหารเข้าไปให้แก่ประชาชนในเกาหลีเหนือ

           นายลี ซาง-มิน โฆษกกระทรวงรวมชาติกล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่า เกาหลีใต้จะผลักดันเรื่องความช่วยเหลือด้านอาหารให้แก่ประชาชนในเกาหลีเหนือ และจะดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขององค์การระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้เกาหลีเหนือเผชิญภาวะขาดแคลนอาหารรุนแรง คำกล่าวดังกล่าวของโฆษกกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้มีขึ้น หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ กล่าวสนับสนุนเกาหลีใต้ ที่จะให้การสนับสนุนด้านอาหารแก่เกาหลีเหนือระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์ของผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีมุน แจ-อิน ของเกาหลีใต้

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

10-05-2019