TH   EN


รองประธานาธิบดีไต้หวันจะเดินทางเยือนวาติกัน

รองประธานาธิบดีไต้หวันจะเดินทางเยือนวาติกันเดือนนี้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับวาติกัน

 

องประธานาธิบดีไต้หวันจะเดินทางเยือนนครรัฐวาติกัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน หลังวาติกันมีข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์กับรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่
 
การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก ข้อตกลงระหว่างจีนกับวาติกัน ที่รับรองการแต่งตั้งคณะบิชอปของจีนโดยไม่ได้รับการยอมรับจากวาติกันมาก่อน ซึ่งเป็นการเปิดทางให้วาติกันอาจสถาปนาความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ได้ ซึ่งปัจจุบันวาติกันมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน ไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่ กระทรวงต่างประเทศไต้หวันประกาศว่า นายเฉิน เชียน-เจิ้น รองประธานาธิบดีไต้หวันจะเดินทางเยือนวาติกันในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ เพื่อเข้าร่วมพิธีการประกาศให้สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่หก เป็นนักบุญ

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

03-10-2018