TH   EN


เลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างสองประเทศ

รัฐบาลมาเลเซียและสิงคโปร์ลงนามในข้อตกลงเพื่อเลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างสองประเทศออกไปอีก 2 ปี

 

แถลงการณ์ร่วมสองประเทศระบุว่า มาเลเซียและสิงคโปร์ได้ตกลงที่จะระงับการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์กับสิงคโปร์ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมปี 2563 โดยที่มาเลเซียยอมจ่ายค่าปรับในเบื้องต้น และจะจ่ายเพิ่มหากโครงการล่าช้าจากที่ตกลงไว้
 
นายโมฮัมเหม็ด อัซมิน อาลี รัฐมนตรีเศรษฐกิจมาเลเซียแถลงในกรุงกัวลาลัมเปอร์ว่า มาเลเซียจะจ่ายค่าเลื่อนโครงการให้สิงคโปร์ 15 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ ราว 357 ล้านบาท ภายในเดือนมกราคมปีหน้า ขณะที่นายกอ บูนวัน รัฐมนตรีคมนาคมสิงคโปร์กล่าวแสดงความหวังว่าจะเริ่มการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้อีกครั้งหลังสิ้นเดือนพฤษภาคมปี 2563 แต่หากผิดจากนั้น ก็จะถือว่าโครงการเป็นอันสิ้นสุด และมาเลเซียจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วให้แก่สิงคโปร์.

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

06-09-2018