TH   EN


ตุรกีปลดเจ้าหน้าที่รัฐ

ตุรกีปลดเจ้าหน้าที่รัฐออกจากตำแหน่ง 18,500 คน หลังมีการออกพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่

 

เจ้าหน้าที่ตุรกีสั่งให้ปลดเจ้าหน้าที่รัฐกว่า 18,500 คน ออกจากตำแหน่ง รวมทั้ง ตำรวจ ทหาร และนักวิชาการ หลังมีการออกพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่วันนี้
 
ราชกิจจานุเบกษาระบุว่า ประชาชน 18,632 คน ถูกปลดออกจากตำแหน่ง รวมทั้ง ตำรวจ 8,998 นาย ในคำสั่งฉุกเฉิน เนื่องจากพวกเขามีความเชื่อมโยงกับองค์การก่อการร้าย และกลุ่มซึ่งดำเนินการต่อต้านความมั่นคงของชาติ ขณะที่ทหารราว 3,077 นายก็ถูกปลดออกจากหน้าที่ รวมทั้งบุคคลากรของกองทัพอากาศ 1,949 คน และจากกองทัพเรือ 1,126 คน ก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งด้วย ส่วนข้าราชการพลเรือนอีก 1,052 คนจากกระทรวงยุติธรรม และสถาบันที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก็ถูกปลดออกจากตำแหน่ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค 649 คน และเจ้าหน้าที่ยามฝั่ง 192 คนก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งด้วย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังปลดนักวิชาการ 199 คน ขณะที่ 148 คนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐจากฝ่ายทหารและกระทรวงต่างๆ ได้รับคำสั่งให้กลับเข้ารับตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ตุรกีตกอยู่ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 หลังจากที่ทหารพยายามจะโค่นอำนาจประธานาธิบดีเรเจ๊พ ไตยึบ แอร์ดวน แต่ล้มเหลว

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

09-07-2018