TH   EN


มาเลเซียผ่านร่างกฎหมาย

มาเลเซียผ่านร่างกฎหมายที่ให้อำนาจลงโทษการเผยแพร่ข่าวปลอมแล้ว

 

รัฐบาลมาเลเซียผลักดันร่างกฎหมายที่ให้อำนาจลงโทษการเผยแพร่ข่าวปลอมด้วยการจำคุกไม่เกิน 6 ปี ให้ผ่านรัฐสภาได้สำเร็จเมื่อวานนี้ แม้จะมีเสียงคัดค้านที่กังวลว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกใช้ปิดปากผู้เห็นต่างก่อนการเลือกตั้ง
 
รัฐสภามาเลเซียซึ่งรัฐบาลครองเสียงส่วนมาก ลงมติเห้นชอบร่างกฎหมายข่าวปลอมเมื่อวานนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวสามารถลงโทษสำนักข่าวท้องถิ่นและสำนักข่าวต่างชาติได้ด้วย ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่ถูกมองว่า จะเอาไว้ใช้ปิดปากการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจมาเลเซีย หรือวันเอ็มดีบี. นางสาวอาซาลีนา ออธมาน รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวไม่ได้ต้องการปิดกั้นเสรีภาพในการพูด แต่ปิดกั้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง โดยร่างกฎหมายขณะนี้ถูกส่งไปยังวุฒิสภาเพื่อรออภิปรายต่อไป

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

03-04-2018