TH   EN


สถานีอวกาศเทียนกง1 มีโอกาสน้อยมากที่จะตกลงสู่พื้นโลกเป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่

จีนระบุว่ามีโอกาสน้อยมากที่ชิ้นส่วนของสถานีอวกาศเทียนกง-1 จะตกลงสู่พื้นโลกเป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่

 

จีนระบุว่ามีโอกาสน้อยมากที่ชิ้นส่วนของสถานีอวกาศเทียนกง-1 จะตกลงสู่พื้นโลกเป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่ และจีนจะรีบประสานงานกับประเทศที่เกี่ยวข้องทันทีในกรณีที่จำเป็น
 
โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงว่า รัฐบาลจีนได้แจ้งข้อมูลล่าสุดของสถานีอวกาศเทียนกง-1 ให้สำนักงานอวกาศสหประชาชาติทราบเป็นระยะๆต่อเนื่อง หลังประเมินว่าสถานีอวกาศดังกล่าวจะเคลื่อนกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกในเวลาใดเวลาหนึ่งเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้ แต่ไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้ อย่างไรก็ตามโอกาสที่ชิ้นส่วนจะตกลงสู่พื้นโลกเป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่นั้นมีความเป็นไปได้น้อยมาก
 
ทั้งนี้สถานีอวกาศเทียนกง-1 ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี 2554 เพื่อเป็นสถานีทดลองอวกาศแห่งแรกของจีน เดิมจีนกำหนดจะปลดระวางเทียนกง-1 ในปี 2556 แต่ได้ต่ออายุภารกิจออกไปหลายครั้ง ทำให้นักวิทยาศาสตร์บางคนตั้งข้อสงสัยว่า จีนอาจไม่สามารถควบคุมสถานีอวกาศแห่งนี้ได้แล้ว.

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

31-03-2018