TH   EN


รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างงบประมาณ

รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างงบประมาณและส่งต่อไปยังประธานาธิบดีเพื่อลงนาม เพื่อยุติภาวะ “ชัตดาวน์” แล้ว

 

รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างงบประมาณที่สำคัญแล้ววันนี้ หลังจากล่าช้าหลายชั่วโมง และอยู่ระหว่างส่งต่อไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อลงนามเพื่อยุติภาวะ “ชัตดาวน์” ครั้งที่ 2 ของประเทศในช่วงเวลา 3 สัปดาห์แล้ว
 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติ 240 ต่อ 186 เสียง สนับสนุนร่างงบประมาณดังกล่าว ซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถขยายการใช้จ่ายเงินได้ไปจนกระทั่งถึงวันที่ 23 มีนาคม และได้ยกเลิกการจำกัดการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางเกือบ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 2 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ รัฐสภาไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณดังกล่าวได้ทันกำหนดเส้นตายเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น ทำให้รัฐบาลเผชิญภาวะชัตดาวน์อีกครั้ง แต่ขณะนี้หากนายทรัมป์ลงนาม ก็จะทำให้สำนักงานรัฐบาลสหรัฐกลับมาเปิดได้อีกครั้ง

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

10-02-2018