TH   EN


สองเกาหลีเห็นชอบที่จะรื้อฟื้น

สองเกาหลีเห็นชอบที่จะรื้อฟื้นการต่อสายฮอตไลน์ทางทหารระหว่างกันอีกครั้ง

 

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เห็นชอบที่จะรื้อฟื้นการต่อสายฮอตไลน์ทางทหารระหว่างกันอีกครั้ง เพียงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์ระหว่างพรมแดนของพลเรือน
 
นายชุน แฮ-ซุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้กล่าวว่า เกาหลีเหนือกล่าวระหว่างการเจรจาอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างกันในรอบกว่า 2 ปีว่า การเชื่อมต่อสายดังกล่าวทางตะวันตกของพรมแดนได้กลับมาใช้ได้อีกครั้งแรกแล้ว และว่า ฝั่งเกาหลีใต้ตัดใจที่จะเริ่มการใช้สายโทรศัพท์ทางทหารตั้งแต่เวลา 8.00 น. พรุ่งนี้ ตามเวลาท้องถิ่น ทั้งนี้สายโทรศัพท์ดังกล่าวถูกตัดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เมื่อเกาหลีใต้ประกาศปิดเขตอุตสาหกรรมร่วมแกซอง ที่อยู่ทางเหนือของพรมแดนตะวันตกหลังความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายสั่นคลอน ขณะที่สายฮอตไลน์ทางทหารทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีถูกตัดตั้งแต่ปี 2551 เมื่อเกาหลีใต้ระงับโครงการท่องเที่ยวไปยังเมาท์คุมกัง บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาหลีเหนือ

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

10-01-2018