TH   EN


ทางการสเปนประเมิน

ทางการสเปนประเมินว่าวิกฤติทางการเมืองของแคว้นกาตาลุญญาที่ผ่านมา สร้างความเสียหายกว่าพันล้านยูโร

 

รัฐมนตรีต่างประเทศสเปน กล่าววันนี้ว่า วิกฤติการแยกตัวเป็นอิสระของแคว้นกาตาลุญญาที่ผ่านมา ทำความเสียหายให้สเปนเป็นเงินนับพันล้านยูโร
 
นายลูอิส เดอ กวินดอส รัฐมนตรีต่างประเทศสเปน กล่าวว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของแคว้นกาตาลุญญาของสเปนที่ช้าลงส่งผลให้เศรษฐกิจของสเปนชะงักงัน เพราะแคว้นกาตาลุญญา ซึ่งแค้วนกาตาลุญญามีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 5 ของสเปน เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจของทั้งประเทศ แต่ในช่วงไตรมาสที่ 4 แคว้นกาตาลุญญากลายเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจของสเปน เพราะวิกฤติทางการเมืองที่รัฐบาลแคว้นกาตาลุญญาต้องการแยกตัวเป็นอิสระจากสเปน ความเสียหายในคร้งนี้อาจมีมูลค่าถึง 1 พันล้านยูโรหรือเทียบเท่ากับ 12,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

02-01-2018