TH   EN

Metal Working Fluids

No. Products Application
1. LIBRA RUSTO 1101 LIBRA RUSTO 1101 เป็นน้ำมันกันสนิมประเภทน้ำมันที่ไม่รวมตัวกับน้ำ โดยจะทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งสนิมที่จะเกิดขึ้นกับโลหะจำพวกเหล็กที่ถูกเก็บไว้ในร่มได้ยาวนานมากขึ้น สามารถใช้งานได้โดยการจุ่มชิ้นงานลงไปในน้ำมันหรือการทาน้ำมันลงบนชิ้นงาน
2. LIBRA RUSTO 1102 LIBRA RUSTO 1101 เป็นน้ำมันป้องกันสนิม ที่ผลิตมาจากตัวทำละลาย มีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆ ที่จะสามารถเคลือบอยู่บนผิวของโลหะกลุ่มเหล็ก  สามารถใช้งานได้โดยการจุ่มชิ้นงานลงไปใน น้ำมันหรือการพ่น การทาน้ำมันลงบนชิ้นงาน
3. LIBRA EMULCUT LIBRA EMULCUT เป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะประเภทผสมน้ำ เหมาะสำหรับงานตัดกลึงโลหะทั้งที่เป็นโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก ที่มีสภาพการใช้งานตั้งแต่งานเบาถึงงานปานกลาง. เหมาะสำหรับงานประเภท การตัด การเลื่อย การเจาะ และการกลึง 
4. LIBRA HICOOL 201 LIBRA HICOOL 201 เป็นน้ำมันหล่อเย็นสำหรับงานตัดกลึงโลหะชนิดกึ่งสังเคราะห์ ที่มีปริมาณน้ำมันต่ำ ซึ่งจะทำให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น และยังป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม  มีความเหมาะสมสำหรับงานตัดกลึง งานเจียระไน ของโลหะทั่วๆ ไป
5. LIBRA HICOOL EP202 LIBRA HICOOL EP202 เป็นน้ำมันหล่อเย็นสำหรับงานตัดกลึงโลหะชนิดกึ่งสังเคราะห์ ที่มีปริมาณน้ำมันสูง อิมัลชั่นมีลักษณะเนื้อละเอียด ผสมกับสารเพิ่มคุณภาพที่ปราศจากคลอรีน ซึ่งจะให้การหล่อลื่นและป้องกันการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม  เหมาะสำหรับงานตัดกลึงขึ้นรูปและงานเจียระไนโลหะ ทั้งที่เป็นโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก
6. LIBRA HICOOL EP203 LIBRA HICOOL EP203 เป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดกึ่งสังเคราะห์ ที่มีปริมาณน้ำมันต่ำ ถูกคิดค้นสูตรขึ้นมาเพื่อใช้งานกับสภาวะที่ต้องทนรับแรงกดสูง อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และช่วยให้งานตัดกลึงมีคุณภาพที่ดีขึ้น เหมาะสำหรับงานตัดกลึงและ งานเจียระไนกับวัสดุทั้งโลหะกลุ่มเหล็ก และนอกกลุ่มเหล็ก รวมไปถึงทองแดงและโลหะผสม 
7. LIBRA SYNCOOL 301 LIBRA SYNCOOL 301 เป็นสารหล่อเย็นสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง สามารถนำไปใช้ได้กับงานเจียระไนพื้นผิวของวัสดุทุกชนิด มีคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนทั้งในน้ำอ่อนและน้ำกระด้างและสามารถนำไปใช้งานได้กับวัสดุทุกชนิด
8. LIBRA SYNCOOL 303S LIBRA SYNCOOL 303S เป็นสารหล่อเย็นสังเคราะห์คุณภาพสูงถูกคิดค้นสูตรขึ้นมาเพื่อใช้งานกับสภาวะที่ต้องการการหล่อลื่นสูงเหมาะสำหรับการใช้งานกับโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก รวมไปถึงงานกัดกลึงขึ้นรูป งานเจียรนัย ที่มีสภาพการใช้งานหนักๆ 
9. LIBRA MACUT 621 LIBRA MACUT 621 เป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วน ที่มีสีอ่อน มีความหนืดปานกลาง มีส่วนผสมของสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ จำพวกสารรับแรงกดและสารหล่อลื่น เป็นน้ำมันตัดกลึงสำหรับโลหะกลุ่มเหล็ก ไม่แนะนำให้นำไปใช้กับโลหะอื่นๆ เช่น ทองแดง หรือโลหะผสมที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ เพราะจะเกิดการทิ้งคราบบนชิ้นงาน 
10. LIBRA MACUT 622-FN LIBRA MACUT 622-FN เป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วนที่มีความหนืดปานกลางไม่มีส่วนประกอบของคลอรีน สามารถนำไปใช้ได้ดีกับโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก เหมาะสำหรับงานตัด กลึง กัด คว้าน รีด และงานต๊าปเกลียว 
11. LIBRA MACUT 633A LIBRA MACUT 633A มีกลิ่นอ่อน เป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะที่มีความหนืดต่ำและมีส่วนประกอบของสารเพิ่มคุณภาพที่ให้การหล่อลื่นสูง สามารถนำไปใช้งานได้กับวัสดุที่เป็น อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง อัลลอยที่มีทองแดงผสม เหมาะสำหรับงานตัด เจาะ เลื่อย ขัดผิว และงานเจียระไน
12. LIBRA HICUT 721 LIBRA HICUT 721 เป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะที่มีสีอ่อน มีความหนืดปานกลาง มีส่วนผสมของสารเพิ่มคุณภาพประเภทสารรับแรงกด พวกคลอรีน,ซัลเฟอร์ และสารเพิ่มคุณภาพประเภทสารที่ช่วยในการหล่อลื่นใช้งานได้ดีสำหรับงานตัดกลึงโลหะกลุ่มเหล็กที่มีสภาวะของงานหนัก เหมาะสำหรับงาน กลึงเกลียว คว้าน เซาะร่อง ต๊าปเกลียวและการขึ้นรูปสกรู
13. LIBRA HICUT 722-FN LIBRA HICUT 722-FN เป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะคุณภาพสูง มีความหนืดปานกลาง ไม่มีส่วนประกอบของคลอรีน   สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็กที่มีสภาวะของงานหนักๆ เหมาะสำหรับงานตัด งานกลึงเกลียว งานต๊าปเกลียว งานขึ้นรูป งานเซาะร่อง งานตัดเฟืองเกียร์
14. LIBRA EDM 9101 LIBRA EDM 91011 เป็นน้ำมันแร่ที่กลั่นมาให้มีความบริสุทธิ์สูง คิดค้นขึ้นมาพิเศษสำหรับงานเครื่องกัดแบบโลหะด้วยไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำไปใช้งานกับวัสดุที่เป็นอลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง และเหล็กได้ดี
15. LIBRA EDM 9202 LIBRA EDM 9202 เป็นน้ำมันคุณภาพสูง ที่เหมาะสำหรับงานตัดเฉือนโลหะโดยการสปาร์คกันของกระแสไฟฟ้า 
16. LIBRA COFORM 1201 LIBRA COFORM 1201 เป็นน้ำมันขึ้นรูปชนิดน้ำมันล้วนความหนืดปานกลาง มีส่วนผสมของสารเพิ่มคุณภาพประเภทสารรับแรงกด สารเพิ่มการหล่อลื่น และสารต้านการสึกหรอ ที่เหมาะสำหรับงานโลหะกลุ่มเหล็ก. 
17. LIBRA COFORM 1202A LIBRA COFORM 1202A เป็นน้ำมันขึ้นรูปที่มีความหนืดปานกลาง มีส่วนผสมของสารรับแรงกด สารให้การหล่อลื่นและสารป้องกันการสึกหรอ เหมาะสำหรับนำไปใช้งานกับโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก รวมไปถึงอลูมิเนียม ทองเหลือง และทองแดง
18. LIBRA MAFORM 1301-FN LIBRA MAFORM 1301-FN เป็นน้ำมันขึ้นรูปคุณภาพสูง ความหนืดปานกลาง และไม่มีส่วนผสมของคลอรีน ประกอบไปด้วยสารให้การหล่อลื่น สารรับแรงกด และสารป้องกันการสึกหรอ เหมาะสำหรับนำไปใช้งานกับโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก
19. LIBRA MAFORM 1302A LIBRA MAFORM 1302A เป็นน้ำมันขึ้นรูปคุณภาพสูงที่มีสีใส มีส่วนผสมของสารรับแรงกด สารให้การหล่อลื่นและสารป้องกันการสึกหรอ เหมาะสำหรับนำไปใช้งานกับโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก รวมไปถึงอลูมิเนียม ทองเหลือง และทองแดง
20. LIBRA HIFORM 1401-FN LIBRA HIFORM 1401-FN เป็นน้ำมันขึ้นรูปคุณภาพสูงที่มีความหนืดสูง มีส่วนผสมของสารรับแรงกด สารให้การหล่อลื่น และสารป้องกันการสึกหรอ เหมาะสำหรับนำไปใช้งานกับโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก