TH   EN

น้ำยาล้างไขมัน    
     
WIN 200 - น้ำยาล้างไขมัน เช็ดล้างทุกขั้นตอนก่อนพ่นสี    

ทินเนอร์ล้าง

   

 

น้ำยาล้างไขมันก่อนพ่นสี ใช้เช็ดล้างทำความสะอาดไขมัน สิ่งปนเปื้อน และคราบฝุ่นก่อนพ่นสี

ขนาดบรรจุ 200,18,10,3,2 Lts./Drum,tin